De leukste kampeervakanties voor iedereen!

Disclaimer

Algemeen

Koko Holidays V.O.F. (Kamer van Koophandel 22035098), hierna te noemen Koko Holidays, verleent u hierbij toegang tot kokoholidays.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Koko Holidays behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Koko Holidays spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Koko Holidays oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Koko Holidays zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Koko Holidays en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Koko Holidays, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.