De leukste kampeervakanties voor iedereen!

Voorwaarden

Boekingsinformatie en reisvoorwaarden

Sté. Koko Holidays V.O.F. staat sinds 1 oktober 1993 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder het nummer NL22035098. Als BTW plichtige staan wij in Nederland ingeschreven onder BTW nummer: NL807347644B01, in België onder BTW nummer: BE0735987696 en in Frankrijk onder BTW (TVA) nummer: FR750218299.
Sté. Koko Holidays V.O.F. is te bereiken via info@kokoholidays.com, +31(0)113-232301 of per correspondentieadres: Zwake 6 NL-4451 HH Heinkenzand, Nederland
Sté. Koko Holidays V.O.F. is verder te benoemen en gepubliceerd als Koko Holidays

Aanmeldingen en reservering

Reserveren kan als volgt: door middel van een telefonische reservering: +31(0)113-232301, per e-mail: info@kokoholidays.com, door invullen reserveringsformulier op de website of via één van de door ons aangestelde reisagenten. Koko Holidays stelt een reserveringsovereenkomst op en zendt deze binnen 2 werkdagen per e-mail naar de aanmelder. De aanmelder is verplicht de juiste persoonsgegevens te verstrekken van alle personen die gebruik maken van de te huren accommodatie. De op de reserveringsovereenkomst vermelde gegevens zijn bindend. Controleer bij ontvangst deze overeenkomst op onjuistheden. Neem onmiddellijk contact op met Koko Holidays of uw boekingskantoor indien u binnen 2 werkdagen niets ontvangen heeft of de gegevens onjuist zijn. Boekingen en/of reserveringen gemaakt binnen 2 weken voor de aankomstdatum kunnen niet meer gewijzigd of veranderd worden na toekenning door Koko Holidays. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is mogelijk door Koko Holidays. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur na de dag van bevestiging te geschieden onder opgaaf van redenen. Alleen reizende jongeren onder 23 jaar zijn niet toegestaan, ten aller tijden dient de hoofdboeker van minimaal deze leeftijd aanwezig te zijn. Groepen of groepsverband zijn alleen mogelijk op aanvraag.

Prijzen

Alle in deze site genoemde prijzen zijn inclusief of reeds berekend met: huur van accommodatie en inventaris, gebruik van gas, water en elektriciteit, (tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen) en op dat moment beschikbare camping faciliteiten zonder toelage. Niet bij de prijs inbegrepen zijn de persoonstoeslagen (indien van toepassing), gekozen extra’s, borg en de faciliteiten die apart door de camping aan haar gasten worden doorberekend, zoals b.v. gebruik van tennisbaan etc. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen, heffingen en belastingen zoals deze Koko Holidays bekend waren ten tijde van het in druk geven en plaatsing van de folder en website. Zet- en druk fouten in de prijzen voorbehouden, dit geldt ook voor het niet juist laden van de prijzen op de website. Reserveringsaanvragen worden daardoor ook altijd eerst gecontroleerd voor dat deze bevestigd worden.

Wij stellen jaarlijks onze prijzen vast, deze wijzigen dan tijdens dat betreffende jaar niet, wel kan het zijn dat er kortingen van toepassing zijn, als bijv. een vroegboekkorting, een lastminute korting of een bepaalde actie. Kortingen zijn altijd een moment opname en op basis van de actuele beschikbaarheid. Door de korting is het mogelijk dat niet iedereen exact dezelfde prijs betaald voor hetzelfde product. De gegeven kortingen zijn ook gekoppeld aan de (nog) beschikbare aantallen, daarom is het niet mogelijk dit in later stadium te wijzigingen of toe te passen.
Wij doen ons best altijd de laagst mogelijk prijs aan te bieden, maar dit is wel ondergeschikt aan het daadwerkelijke reserveringsmoment en aangeboden arrangement. Tijdgebonden korting zoals bijvoorbeeld een vroegboekkorting zijn alleen geldig als ook aan de betalingsvoorwaarden worden voldaan. Wanneer niet aan de verplichtingen voldaan wordt heeft Koko Holidays het recht om in eerste instantie de korting te laten vervallen.

Betalingsvoorwaarden

De aanbetaling bij reguliere reserveringen bedraagt 30% (indien van toepassing vermeerderd met handelingskosten) van de totale reissom met een minimum van € 100,00. De aanbetaling dient uiterlijk 7 dagen na reservering te zijn voldaan. De resterende betaling moet uiterlijk 8 weken voor aankomstdatum in ons bezit zijn. Reserveringen binnen 8 weken voor aanvangsdatum van de huur dient per omgaande en volledig te worden voldaan. Bij speciale kortingen of aanbiedingen kan de betaling direct en in zijn geheel berekend worden, dit kan een voorwaarde van de betreffende actie zijn. Ingeval van het FLEXpakket, gelden er andere betalingsvoorwaarden, zie verdere informatie in deze voorwaarden onder het kopje "FLEXpakket". Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, behoudt Koko Holidays zicht het recht de reservering te annuleren en is de aanmelder aansprakelijk voor de annuleringskosten. Bij het overschrijden van een betalingstermijn zal € 40,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij nalatigheid van betaling komen de kosten (gerechtelijk en buiten gerechtelijk) voor rekening van de aanmelder.
Betalingen gaan uitsluitend per bankoverschrijving, dit is vooralsnog de goedkoopste en veiligste manier voor beide partijen, dit betekend wel dat u zelf de transactie zal moeten uitvoeren. Wij geven op de reserveringsbevestiging voor welke data wij de bedragen op onze rekening willen hebben staan.
De borg verschilt per accommodatie type en zal € 50,00 of € 100,00 zijn, deze betaling vind ter plaatse plaats, daardoor is het alleen mogelijk deze gepast en contant te voldoen aan een Koko Holidays medewerker. Deze krijgt u ook weer contant retour bij vertrek tenzij om welke reden dan ook een overhandiging niet plaats kan vinden, omdat het vertrek niet plaats vind zoals gepland. Hiervoor word mogelijk € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Wijzigingen

Tot 8 weken voor aankomstdatum kan de aanmelder verzoeken wijzigingen in de reserveringsovereenkomst aan te brengen welke zoveel mogelijk zullen worden aangebracht indien de beschikbaarheid en de algemene voorwaarden deze wijzigingen toelaten. Indien de reservering dusdanig gewijzigd moet worden in duur, periode, locatie, prijs of accommodatie type kan dit gezien worden als volledige annulering. In veel gevallen sluiten reeds gemaakte reservering op uw bestaande reservering aan. Graag kijken wij samen met u naar de mogelijkheden. Indien een wijziging wel mogelijk is, dan zal de nieuwe reissom plus € 40,00 wijzigingskosten dienen conform de betalingsvoorwaarden, onder aftrek van de al ontvangen betalingen te worden voldaan. Binnen 8 weken voor aankomst zullen wijzigingen over het algemeen niet mogelijk zijn. Op wijzigingen die gedeeltelijk annulering inhouden zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Indien aan een verzoek tot wijziging door Koko Holidays niet kan worden voldaan en het verzoek gehandhaafd blijft, dan geldt dit als een annulering en zullen de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. Indien de reservering tijdens het verblijf wordt gewijzigd, dient u de wijzigingskosten direct aan één van de Koko Holidays medewerkers te voldoen. Een wijziging dient nadrukkelijk altijd binnen hetzelfde kampeerseizoen (-jaar) plaats te vinden.

In plaats stelling

Bij reservering dient de aanmelder precies op te geven met welke personen de accommodatie wordt gebruikt, met vermelding van naam en geboortedatum, ook de gratis kinderen onder 2 jaar deze tellen wel als persoon. Alleen aangemelde personen zijn gerechtigd om gebruik te maken van de door hen gehuurde accommodatie en krijgen toegang tot de camping. Indien er een wijziging is in de samenstelling van personen dient dit onmiddellijk doorgegeven te worden aan Koko Holidays. Dit voorkomt, dat men bij aankomst op de door u gereserveerde camping geweigerd wordt. Veranderingen t.a.v. personen die op de reserveringsbevestigingen voorkomen worden beschouwd als een wijziging. Deze wijziging is alleen mogelijk indien de nieuwe perso(o)n(en) voldoet (voldoen) aan de reserveringsvoorwaarden en het verzoek uiterlijk 14 dagen voor aankomst wordt ingediend. Personen die als plaatsvervanger optreden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag.

Annulering

Op diensten gekoppeld met een vaste datum zit geen wettelijke bedenktijd en zijn direct na reserveren bindend.
Reserveringen kunnen alleen schriftelijk worden geannuleerd. Annuleringskosten (buiten handelings- en/of essentiekosten) bedragen bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de reissom. Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag voor aankomst: 60% van de reissom. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot 7e dag voor aankomst: 90% van de reissom. Bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) voor aankomst: 100% van de reissom. Bij annulering tijdens het verblijf: eveneens 100% oftewel de volledige reissom.
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Ingeval van het FLEXpakket, gelden er andere annuleringsvoorwaarden, zie verdere informatie in deze voorwaarden onder het kopje "FLEXpakket".
Handelings- en/of essentiekosten zijn altijd 100% kosten bij annulering. Wanneer een arrangement aangekocht is voor een actie tarief of via derden waarbij vermeld is dat annuleren niet mogelijk is, zijn annuleringskosten na reserveringsdatum 100% van de reissom.

Aankomst en vertrek

Vanaf 15:00 uur staat de door u gereserveerde accommodatie tot uw beschikking. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie uiterlijk om 10:00 uur te verlaten. (Bij een vertrek eerder dan 08:00 uur, kunnen kosten verbonden zitten. Tevens verlopen deze anders als normaal, bijv. dat de slagboom niet eerder open kan. Informeer van te voren of ter plaatse naar de mogelijkheden en kosten) Indien u om welke reden dan ook op de dag van aankomst niet voor 18:00 uur op de door u gereserveerde accommodatie aanwezig kan zijn, dient u onmiddellijk contact op te nemen met Koko Holidays. Laat ons tijdig weten als u later van uw accommodatie gebruik gaat maken. Bij de reisbescheiden treft u altijd een telefoonnummer aan waar een Koko Holidays vertegenwoordiger te bereiken is. Niet gebruikte dagen, extra’s en/of toeslagen tijdens de gereserveerde periode, worden niet terugbetaald.

Het gebruik van de accommodatie

Huurders en gasten dienen de beschikbaar gestelde accommodatie met zorg te onderhouden en volgens bestemming te gebruiken en te onderhouden. Koko Holidays behoudt zich het recht voor om schade en/of verlies van haar eigendommen, die ter beschikking zijn gesteld aan haar huurders, op hen te verhalen. De huurder is gedurende de gehele periode, vanaf de aanvaarding tot en met de afmelding, verantwoordelijk voor de door Koko Holidays beschikbaar gestelde accommodatie. Indien er schade of verlies ontstaat, dient dit onmiddellijk te worden doorgegeven aan een vertegenwoordiger van Koko Holidays. Hij of zij zal er voor zorgdragen dat de tekortkomingen zo spoedig mogelijk worden hersteld. De Koko Holidays accommodatie is met de meeste zorg samengesteld om de gasten een zo aangenaam mogelijk verblijf aan te geven. De bungalowtenten BT en LT, lodgetenten SL(+) en LG(+) en stacaravans type CD zijn ingericht voor maximaal 6 personen. Daar de ruimte in de accommodatie natuurlijk altijd beperkt is, adviseren wij onze gasten hoewel er 6 personen kunnen slapen om met niet meer dan 5 (of 4 volwassen) personen daarvan gebruik te maken. Alle extra(‘s) kunnen alleen worden gehuurd voor de totaal gereserveerde periode.
Producten en indelingen kunnen afwijken per locatie en/of accommodatie, deze zijn allen echter wel soort gelijk(waardig). Dit kan zijn dat bijv. bij schade niet direct exact hetzelfde product beschikbaar is en/of wanneer dezelfde producten niet meer leverbaar zijn. Als voorbeeld gebruiken wij de waterkoker; het zijn dat de ene accommodatie een grotere (snellere kokende) waterkoker heeft als de andere accommodatie. Mocht het aantal ampère op de camping niet toereikend zijn voor het gebruik van een grote snelle waterkoker, dan word er een minder krachtige waterkoker geplaatst, mocht zelfs dit nog niet mogelijk zijn is er een fluitketel beschikbaar als soort gelijk product om water te koken.
Om de veiligheid te garanderen en eventuele schade (aan het gehuurde) te beperken kan het zijn dat een Koko Holidays medewerker genoodzaakt in de accommodatie moet bij afwezigheid. Dit bij bijvoorbeeld een afwezigheid van 1 of meer dagen, bij eerder vertrek of latere aankomst. Dit puur uit noodzaak ingeval van lekkage, storm schade, brandgevaar etc. dit uit voor zorg of afhandeling. Indien aanwezig gaat dit uiteraard in overleg en zal een Koko Holidays niet ongevraagd zonder reden de accommodatie binnen treden. Indien de accommodatie 1 of meer dagen niet gebruikt word tijdens de gehuurde periode dient dit aan een Koko Holidays medewerker gemeld te worden, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Bij twijfel is Koko Holidays gerechtigd dit te controleren. Bij afwezigheid blijft de huurder verantwoordelijk.
De Koko Holidays accommodaties zijn van dusdanige grootte dat zij het gros van de plaats in beslag nemen en zijn met overeenstemming met de campings geplaatst. Het extra plaatsen van een extra (speel)tentje, partytent, aanhanger, zwembadje of ander buiten te plaatsen object is in de meeste gevallen niet toegestaan. Voor de auto is in veel gevallen wel voldoende ruimte. Zou u graag toch iets meebrengen wat u extra op de plaats wilt opstellen neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen informeren of en welke mogelijkheden er zijn.

Het gebruik van de camping en omgeving

Alle gebruikers van de Koko Holidays accommodaties worden gezien als gasten van de camping en dienen de camping reglementen en gedragsregels, welke zijn opgesteld door de campinghouders, te respecteren.
Koko Holidays geeft een opsomming van de faciliteiten welke beschikbaar zijn op de campings, wij hebben geen enkele invloed op het beschikbaar stellen van faciliteiten, daar deze niet onze eigendommen zijn. Wij zullen uiteraard altijd proberen u zo goed mogelijk te informeren indien er sprake is van beperkt gebruik tijdens uw verblijf. Let wel, dat in het voor-en het naseizoen kunnen de campingeigenaren genoodzaakt zijn om niet alle voorzieningen volledig beschikbaar te stellen. Dit kan zijn omdat het weer het niet toelaat of dat er bijvoorbeeld onvoldoende bezetting is.
Koko Holidays heeft geen invloed op plaatsing of gegevens van de andere campingplaatsen of accommodaties buitenom de Koko Holidays accommodaties.
De camping of een Koko Holidays medewerker kan u informeren over de uitstapjes of nuttige plaatsen in de (directe) omgeving.

Kamperen

Als kampeerder bent u allen tezamen te gast in de natuur, natuurlijk maakt men het eenieder zo aangenaam mogelijk om op de plek te verblijven. Toch zijn er zaken die invloed hebben op het verblijf, welke we thuis niet gewend zijn. Dit zijn zaken die als ervaren kampeerders als logisch beschouwd worden, maar voor de beginnende kampeerder volledig nieuw zijn of hier bijvoorbeeld nooit bij hebben stil gestaan.
Zo is het contact met uw buren vaak intenser, men staat wat dichter bij elkaar en zitten zonder tussenkomst van bos of schutting buiten naast elkaar. Het is dan altijd fijn dat u het goed met elkaar kunt vinden, want ze uit kiezen kan vaak niet. Ook is bijvoorbeeld het tentdoek gehorig, dus kan het best zijn dat u de buurman hoort snurken of de buurman u hoort snurken natuurlijk. Ook al probeert men het ’s-avonds zo zacht mogelijk te doen, kun je nog wel eens wat van elkaar horen. Men dient hiermee meer rekening met elkaar te houden dan anders om iedereen het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.
Als gast verblijf je in de leefomgeving van de dieren en planten, dit kunt u op allerlei manieren merken, maar hier dient ook rekening mee gehouden te worden. Het kan zijn dat u insecten tegenkomt in de accommodatie, van een spinnetje tot mieren. Zij zoeken vaak een schuilplaats en wat is er dan mooier dan een luxe accommodatie. Vaak is het voornaamste wat dieren aantrekt voedsel of de resten hiervan. Wij raden daarom altijd aan eten goed en afgesloten op te bergen, maar dit geldt ook voor kruimels en uw afval. Niet alleen binnen, maar ook buiten. De dieren zijn vaak banger voor mensen dan andersom zoals bij een muis, maar zodra er wat te halen valt komen zij graag langs, zorg er daarom voor dat zij niet in de verleiding (kunnen) komen. Het lijkt soms leuk een beestje te lokken met wat eten, maar ze zijn nooit alleen en het trekt ook soms vervelende dieren aan, als bijv. muggen en wespen. In verband met het milieu, maar ook kleine kinderen bestrijden wij of de campings niet met giftige of dodende middelen. Planten en bomen lijken minder hinderlijk, maar kunnen ook hun sporen nalaten. Zo is het altijd mogelijk dat er door wind, rijpheid of dieren iets uit de bomen kan vallen van tak tot vrucht (dennenappel, eikel etc.), ook kunnen bepaalde bomen dingen als hars, stuifmeel, zaden etc. afstaan. Mooi om te zien, maar liever niet op de auto of kleding. Houd daarom ten aller tijde rekening met de plaatsing van uw (gehuurde) spullen, want dit is allemaal op eigen risico.
Het weer speelt ook een rol, niet alleen dat men graag mooi weer heeft tijdens het verblijf, maar wat je in een tent wel merkt en thuis niet. Zo kan het bijvoorbeeld ’s-nachts wat meer afkoelen, gezien een tent niet echt isolerend is en mocht het dan weer warm worden zal men dit ook snel genoeg in de accommodatie merken. Met een verschil van meer dan 10ºC treed er dan condensvorming op, men zal dan zien dat op koude delen (bijv. borden, glazen, stalen tent stokken etc.) druppel vorming plaats vind. Het lijkt dan net of het gelekt heeft. Dit kan zijn als ’s-ochtends de zon doorkomt, maar ook bijv. (zeker met meerdere mensen) het uitademen wanneer het wat frisser is.
Kamperen is één zijn met de natuur, sociaal, (ont)spannend, maar vooral heel erg leuk en gezellig, laat u vooral niet afschrikken door bovenstaand, maar bereid u wel voor op een geweldige vakantie. Voor aanvullende of uitgebreide informatie kunt altijd advies aanvragen door contact met ons op te nemen.

Aansprakelijkheid

Koko Holidays kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beperkt gebruik accommodatie, overlast, schade aan bagage, persoonlijke eigendommen, of niet genoten vakantiedagen indien deze niet het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van de accommodaties, invloeden van buitenaf (welke niet bekend waren bij boeking) of het gevolg zijn van extreme weersituatie. De desbetreffende camping is verantwoordelijk en aansprakelijk bij het gebruik van de beschikbaar gestelde faciliteiten gezien Koko Holidays geen invloed op aanschaf, installatie en/of onderhoud heeft. Alle andere gevallen welke redelijkerwijs niet door Koko Holidays zelf uitgevoerd worden zullen gezien worden als onmacht en kan Koko Holidays hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Huisdieren

Alleen op camping De Schotsman worden geen huisdieren toegestaan. Op alle andere campings worden ongeacht de grootte een beperkt (1 tot 2) aantal huisdieren toegelaten. Dit is alleen op aanvraag en na goedkeuring van Koko Holidays bij reservering mogelijk. Aan het meebrengen van een huisdier zitten kosten verbonden. Om ook huisdiervrije accommodaties aan te kunnen bieden zijn er een beperkt aantal huisdieren mogelijk en worden in specifieke accommodaties ingedeeld. Hierdoor is bij het annuleren van het huisdier nimmer restitutie in welke vorm dan ook mogelijk. Onder huisdieren worden veelal honden en katten verstaan, mocht het een ander soort huisdier betreffen dan dient hiervan een vermelding te maken. Huisdieren dienen ingeënt, voorzien van paspoort en aangelijnd te zijn tijdens het verblijf, voor het reizen met huisdieren (en/of bepaalde rassen) verschillen de regels per land. U kunt zich hierdoor laten voorlichten bij de desbetreffende ambassade van het land is Den Haag. Neem gerust contact met ons op te kijken wat het voor specifiek zou betekenen.

Schoonmaak

De accommodatie wordt compleet en schoon opgeleverd. Bij vertrek dient men deze accommodatie dan ook weer schoon achter te laten (ook de koelkast moet leeg en ontdooid zijn). Er is geen mogelijkheid om de accommodatie schoon te laten maken. Onze beheerders ter plaatse zullen de controle op voorraad en schoonmaak uitvoeren.

Stroom-, gas- en watergebruik

In de Koko Holidays accommodaties treft u vaak maar één stopcontact aan wat gebruikt wordt voor de koelkast en het koffiezetapparaat. Wilt u meer elektrische apparatuur aansluiten dan dient u er rekening mee te houden dat er op de camping maar een beperkt vermogen beschikbaar is per plaats. Het is niet toegestaan elektrische voertuigen op te laden. Neem gerust met ons contact op wanneer u van plan bent meerdere of bijzondere apparaten te willen gebruiken. Wij willen u graag adviseren over wat wel en wat niet kan.
Gasflessen mogen niet door de gasten zelf ontkoppeld of voor andere doeleinden gebruikt worden. Er wordt van de gasten verwacht duurzaam om te gaan met stroom, gas en water.
Stroom-, gas- en watergebruik is inbegrepen bij het aanbod volgens een fair use policy, buitensporig gebruik kan in rekening gebracht worden.

Ongenoegen

Een vertegenwoordiger van Koko Holidays is niet gerechtigd uitspraken te doen aangaande aansprakelijkheid van de zijde van Koko Holidays. Koko Holidays behoudt zich het recht voor om bij gewichtige omstandigheden de reis te annuleren. Klachten dient men onmiddellijk door te geven aan een vertegenwoordiger van Koko Holidays. Alles zal in het werk gesteld worden om klachten te verhelpen. Blijft de klacht toch bestaan of bent u ontevreden met de afhandeling van Koko Holidays medewerker, dan dient u contact op te nemen met uw boekingskantoor of het hoofdkantoor van Koko Holidays. Anderzijds dient een klacht schriftelijk te worden gemeld waar u de boeking gemaakt heeft; uw agent, boekingskantoor of Koko Holidays, binnen 7 dagen na vertrek van uw accommodatie. Kennelijke fouten en vergissingen in de Koko Holidays brochure, de Koko Holidays website en/of bijlagen zijn niet bindend.

Deelname FLEXpakket

Het FLEXpakket biedt soepelere voorwaarden met betrekking tot annuleren en (aan)betalen.
Deelname aan het FLEXpakket moet gelijktijdig bij de reservering geschieden en alleen van toepassing op reguliere boekingen. De regeling geldt vanaf de dag van reservering tot de laatste dag voor aankomst van de gereserveerde huurperiode waarover de premie betaald is.

Flexibel annuleren
Met het FLEXpakket kunt u zonder opgaaf van reden tot 42 dagen voor aankomst annuleren.
Van de 42edag tot de 21 dag voor aankomst mag er vrijwillig gekozen worden te annuleren worden bij een dan al geldend negatief reisadvies voor de bestemming, ook al kan deze nog veranderen. (Niet afwachten wat het reisadvies daadwerkelijk is op dag van aankomst) of indien ziekte, ongeval of overlijden.
Van de 21e tot de dag voor aankomst mag er geannuleerd worden indien ziekte, ongeval of overlijden volgens voorwaarde.

Flexibel betalen (Minder aanbetalen en later restant betalen)
De aanbetaling is 10% + de 3% kosten van het FLEXpakket (i.p.v. 30% + 7,5% annuleringsregeling)
De restantbetaling is 42 dagen voor aankomst (i.p.v. 56 dagen voor aankomst)

In geval van ziekte verlangen wij een dokterscertificaat. Het certificaat dient uiterlijk 7 dagen na het annuleringsverzoek door ons ontvangen te zijn. De kosten voor deze verklaring zijn voor de gast zelf.
Personen ouder dan 75 jaar en personen met chronische ziekten komen niet in aanmerking voor het FLEXpakket.
Zwangerschap en de gevolgen daarvan worden niet beschouwd als ziekte.
Koko Holidays behoudt zich het recht om bij twijfel een verder onderzoek door een eigen arts te organiseren.
Medische kosten en eventuele materiële schade veroorzaakt tijdens de reis zijn niet verzekerd.

In geval van een voortijdige terugkeer wegens ziekte, ongevallen, natuurrampen of politieke onrust ter plekke kan het FLEXpakket niet worden ingezet.
Mocht u de reis willen annuleren omdat u een gunstiger aanbod heeft gevonden op onze website, houdt er dan rekening mee dat er geen nieuwe reis geboekt mag worden binnen de eerste 48 uur.

Noodgeval

Bij calamiteiten of in geval van directe nood waarbij de alarmdiensten, de camping of een Koko Holidays vertegenwoordiger niet of niet tijdig kan handelen kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week contact opnemen met ons noodnummer: +31(0)113-232300 (laatste getal is een “0” i.p.v. ons reguliere nummer eindigend op “1”).

Overig

Voor alle overige vragen en/of informatie kunt u altijd contact met ons opnemen via e-mail met het e-mailadres: info@kokoholidays.com of via de telefoon met het nummer +31(0)113-232301. Met plezier beantwoorden wij deze tijdens kantooruren. Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:30 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd van nationale feestdagen.

Laatst herzien op 20 oktober 2020